”I enkelheten ryms det oväntade”

Ägget – inte bara för fåglar. Dess starka och lätta form passar också för oss människor.

Upphovsrätt © 2018 Ovum ,  Lena Billingskog